Homologacja - Regulamin 1171/2014


Szanowni Państwo,

Komisja Europejska opublikowała Regulamin 1171/2014, porządkujący (na korzyść producentów pojazdów skompletowanych!) procedurę homologacji wieloetapowej (i stosownie zmieniający niektóre zapisy Dyrektywy 2007/46). Regulamin ten mogą Państwo ściągną, też po polsku, ze strony http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/motor-vehicles/index_en.htm). Zaczyna on formalnie obowiązywać od 1.1.2016. Oto - moim zdaniem - najważniejsze dla Państwa tezy tego Regulaminu:

1. W części I opisu technicznego należy podać typ, wariant i wersję oraz numer homologacji pojazdu bazowego [patrz Annex I, punkt (1) i (2) Reg. 1171/2014] (IDIADA wymagała podawania typu i numeru homologacji pojazdu bazowego w części I, a wariantów i wersji w części III, juz od pewnego czasu, więc dla Klientów IDIADY nie ma tu dużej zmiany).

2. Jeżeli producent pojazdu skompletowanego nie narusza danej homologacji cząstkowej, a została ona wydana wg już nieaktualnego przepisu, przy homologacji 2. etapu (pojazdu skompletowanego) można taką homologację wykorzystać do określonej w nowym przepisie daty pierwszej REJESTRACJI nowego pojazdu homologowanego wg starego przepisu, a nie - często wcześniejszej - daty pierwszej homologacji [patrz Annex II punkt 3.2.1].

3. Jeżeli producent 2. etapu dokonuje jakiejś zmiany naruszającej daną homologację cząstkową pojazdu bazowego, nie ma potrzeby przeprowadzania kompletu badań na zgodność z naruszonym regulaminem cząstkowym - jednostka homologacyjna musi jedynie przeprowadzić weryfikację tych obszarów danego regulaminu, które zostały naruszone [patrz Annex II punkt 3.2.2].

3a. Nawet jeżeli producent 2. etapu naruszył dany regulamin cząstkowy (tak że odpowiadająca mu homologacja cząstkowa pojazdu bazowego przestaje być ważna), to jeżeli wprowadzone w 2. etapie produkcji zmiany są na tyle małe, iż pozwoliłyby zakwalifikować skompletowany pojazd pod ten sam typ, co pojazd bazowy (biorąc pod uwagę definicję typu w danym regulaminie cząstkowym), to nadal mają zastosowanie graniczne daty pierwszej rejestracji, a nie pierwszej homologacji! [patrz Annex II punkt 3.2.3].

4. Jeżeli producent pojazdu bazowego rozszerzył swoją homologację, producent pojazdu skompletowanego NIE MUSI ROZSZERZAĆ SWOJEJ HOMOLOGACJI, jeżeli zmiany w homologacji pojazdu bazowego nie naruszają homologacji pojazdu skompletowanego [patrz Annex II punkt 3.3].

5. Drobne zmiany wprowadzane w 2. etapie produkcji, nie naruszające homologacji pojazdu bazowego i nie zwiększające jego masy ponad masy deklarowane w homologacji pojazdu bazowego (np. dodanie w przestrzeni ładunkowej półek na specyficzny rodzaj towaru) NIE POWODUJE KONIECZNOŚCI ROBIENIA HOMOLOGACJI 2. ETAPU (taki pojazd może być rejestrowany w oparciu o homologację pojazdu bazowego!) [patrz Annex II punkt 3.4].

6. Wzór świadectwa homologacji 2007/46 oraz wróz CoC (świadectwa zgodności) uległy drobnym zmianom (w CoC zostały dodane punkty opisujące typ, wariant, wersję i numer homologacji pojazdu bazowego, dodano punkt dot. "masy aktualnej") [patrz Annex I punkt (3) i (4)]. Ponieważ jednak - jak piszę wyżej - ten Regulamin obowiązuje od pocz. 2016 roku, proszę w tej chwili nie robić jeszcze żadnych zmian. 

7. Tabliczka 2. etapu produkcji już teraz formalnie powinna być zgodna z aktualnie obowiązującym Regulaminem mówiącym o identyfikacji pojazdu (do tej pory, formalnie rzecz biorąc, miała być jeszcze ciągle zgodna ze starą, wycofaną już Dyrektywą).

(powyżej piszę o 2. etapie produkcji, ale wszystkie ww. postanowienia dotyczą również kolejnych etapów produkcji, jeśli pojazd jest produkowany w więcej niż dwóch etapach).

Nie bez pewnej satysfakcji muszę stwierdzić, że przedmiotowy Regulamin w dużym stopniu formalnie sankcjonuje interpretację i sposób postępowania, który IDIADA i tak stosuje już od dłuższego czasu w homologacji wieloetapowej.

 

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji,

a tymczasem serdecznie pozdrawiam,

Kamil Przewoski

 

 

 

Kamil Przewoski

Area Manager, Poland 

Homologation Manager, East Europe

 

T: +48 61 6226 905

M: +48 691 222 747

E: kprzewoski@idiada.com

www.idiada.com

Applus IDIADA Group

ul. Rubiez 46/C3/2, 61-612 Poznan, Poland

YouTube channel:

http://www.youtube.com/user/ApplusIDIADAGroup

Facebook:

http://www.facebook.com/Applusidiada

LinkedIn:

http://www.linkedin.com/company/applus-idiada