Homologacje - ważna informacja


Poniżej informacja IDIADY dla producentów przyczep związana z homologacjami i wejściem w życie Regulaminu 661/2009 (GSR).

Regulamin 661/2009 (GSR)unieważnił Dyrektywy Komisji Europejskiej na rzecz Regulaminów EKG ONZ i Regulaminów Komisji Europejskiej (idea jest dobra: chodzi o zlikwidowanie dualizmu, jaki do tej pory istniał: w wielu przypadkach producent mógł wystąpić o homologację wg Dyrektywy lub wg Regulaminu EKG ONZ, teraz sprawa jest jednoznaczna - tylko Regulaminy są ważne). W 661/2009 podano też daty graniczne: nowe homologacje wg Dyrektyw można było wydawać do 1.11.2012, a wcześniej wydane homologacje wg Dyrektyw zachowują ważność tylko do 1.11.2014. I stąd właśnie całe zamieszanie.

Na szczęście urzędnicy Komisji Europejskiej uznali, że w przypadku tych Dyrektyw, które zostały zastąpione Regulaminami o takim samym poziomie wymagań technicznych, homologacje wydane wg Dyrektyw zachowują jeszcze ważność. To oznacza, że w praktyce ilość Homologacji do zmiany jest mniejsza.

Tyle tytułem wstępu. Teraz informacja najważniejsza: teoretycznie po 1.11.2014 ważność tracą tylko te Europejskie Homologacje Całopojazdowe, które zostały wydane w oparciu o raporty lub homologacje cząstkowe wydane jeszcze wg wycofanych przez 661/2009 Dyrektyw. Z reguły starsze Europejskie Homologacje Całopojazdowe dla przyczep kategorii O1, O2 opierają się na następujących Dyrektywach cząstkowych, które zostaną po 1.11.2014 uznane za nieważne:
 - 71/320: hamulce
 - 92/23: opony
 - 97/27: masy i wymiary

Jeżeli dana przyczepa ma Europejską Homologację Całopojazdową wydaną w oparciu o raport z badań lub homologację cząstkową wg którejś z ww. Dyrektyw (łatwo to sprawdzić na liście w części III dokumentacji homologacyjnej do Europejskiej Homologacji Całopojazdowej), to wydział komunikacji może odmówić jej rejestracji po 1.11.2014. Nie jest to jednak tak łatwe do ustalenia przez urzędników w wydziałach komunikacji, ponieważ z reguły nie mają oni dostępu do tekstu homologacji i dokumentu informacyjnego, a bez tego trudno będzie im ustalić, na czym opiera się dana homologacja całopojazdowa. Chyba że ustalą to po dacie: jeżeli np. dana homologacja europejska była wydana przed 2. połową 2012, to na pewno opiera się na "starej" Dyrektywie na masy i wymiary, ponieważ zastępujący ją Regulamin został opublikowany właśnie mniej więcej w połowie 2012 roku.

Producentom, posiadającym takie starsze homologacje całopojazdowe, opierające się na ww. Dyrektywach, nie pozostaje nic innego, jak zgłosić się do jednostek homologacyjnych o rozszerzenie swoich homologacji.

Koszt takiego rozszerzenia mocno zależy od ilości wariantów i wersji, szczególnie wersji hamulcowych. W prostych przypadkach może to być około 900 EUR za homologację europejską (tylko jeden wariant hamulcowy, te same komponenty co w starej homologacji), a w bardziej złożonych (wiele wariantów masowo-hamulcowych) - kilka czy nawet kilkanaście tysięcy EUR.

 

Kamil Przewoski

Area Manager, Poland 

Homologation Manager, East Europe

 

T: +48 61 6226 905

M: +48 691 222 747

E: kprzewoski@idiada.com

www.idiada.com

Applus IDIADA Group

ul. Rubiez 46/C3/2, 61-612 Poznan, Poland