Nowa strefa działania IDIADY


Idiada otworzyła biuro odpowiedzialne za homologację w USA, w Detroit. To jej kolejne biuro poza Hiszpanią.  Posiadanie sieci biur zajmujących się homologacją w różnych krajach, w różnych częściach świata, kontrolowanych przez centralę w Hiszpanii, pozwala na optymalnie zarządzanie międzynarodowymi projektami homologacyjnymi (m.in. ograniczać ilość badań tak, aby minimalną ilością badań pokryć jak największy zakres wymagań w różnych krajach).