Ważna informacja dotycząca rozszerzeń homologacji pojazdów skompletowanych


Szanowni Państwo,

wobec coraz liczniejszych zapytań związanych z koniecznością (lub nie) robienia rozszerzeń homologacji 2. etapu (pojazdów skompletowanych) z powodu rozszerzeń homologacji 1. etapu (pojazdów bazowych) informuję, że stanowisko IDIADY w tej sprawie jest następujące:

 

 

1. Producent #2 (producent pojazdu skompletowanego, 2. etap produkcji) nie ma obowiązku każdorazowego rozszerzenia swojej homologacji, jeżeli zmiany wprowadzone w pojeździe bazowym przez producenta #1 (1. etap produkcji) nie mają wpływu na produkcję i homologację w 2. etapie produkcji. Ale producent #2 ma obowiązek przeprowadzić rzetelną analizę zmian w homologacji pojazdu bazowego (ich wpływu na swoją homologację) , aby stwierdzić, czy musi rozszerzyć swoją homologację, czy nie.

 

2. Producent #2 nie ma obowiązku zgłaszać IDIADZIE ani tego, że przeprowadza taką analizę wpływu zmian w homologacji pojazdu bazowego, ani jej wyników. Ale Hiszpańskie Ministerstwo (lub IDIADA w imieniu Ministerstwa) w ramach okresowych kontroli zgodności produkcji u producenta #2 będzie wyrywkowo sprawdzać zapisy z takich analiz.

3. Jeżeli producent #2 nie czuje się na siłach, aby przeprowadzić taką analizę , lub nie ma na to czasu/ ochoty, lub potrzebuje jakieś oficjalne (wydane prz

ez jednostkę homologacyjną) zaświadczenie, że nie musi rozszerzać swojej homologacji  w związku z danym rozszerzeniem homologacji pojazdu bazowego, taką analizę może przeprowadzić IDIADA. Efektem takiej analizy będzie oficjalny raport IDIADY, podpisany przez kwalifikowanego inżyniera homologacyjnego i przez szefa biur międzynarodowych IDIADY (czyli przez te same osoby, które podpisują oficjalne raporty z badań homologacyjnych). Czas i koszt przygotowania takiego raportu będą około 2-krotnie mniejsze, niż czas i koszt typowego prostego rozszerzenia homologacji całopojazdowej. W najprostszych przypadkach (prosta zabudowa) koszt ten nie powinien przekroczyć 300 EUR.

4. Nawet jeżeli w wyniku wspomnianej analizy homologacja pojazdu skompletowanego nie zostanie rozszerzona, producent #2 w swoim CoC (świadectwie zgodności WE) wystawianym na pojazd skompletowany powinien podać taki numer rozszerzenia homologacji pojazdu bazowego, jaki jest na dołączonym CoC pojazdu bazowego (nawet jeżeli w homologacji pojazdu skompletowanego podany jest wcześniejszy numer rozszerzenia) [jest to zgodne z zapisem w punkcie 3.3 Załącznika XVII Dyrektywy 2007/46* 1171/2014].

Jeżeli mają Państwo nadal jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, chętnie na nie odpowiem.

Pozostając do Państwa dyspozycji,

serdecznie pozdrawiam,

 

 

Kamil Przewoski

Area Manager Poland, Homologation Senior Engineer

 

T: +48 61 6226 905

M: +48 691 222 747 

E: kprzewoski@idiada.com

www.idiada.com

Applus IDIADA Group

ul. Rubiez 46/C3/2, 61-612 Poznan, Poland