Applus IDIADA to duża hiszpańska firma inżynieryjna, pracująca na rzecz przemysłu motoryzacyjnego praktycznie na całym świecie.

Już od lat współpracujemy z takimi firmami jak na przykład VW, Skoda, Seat, Nissan, JLR, BMW, Mercedes, Solaris, Magna…

Nie zapominamy jednak też o małych producentach: nierzadko się zdarza, że pracujemy też dla firm, które zatrudniają 2-3 osoby.

Producentom pojazdów drogowych (i części do pojazdów) oferujemy cztery usługi:

1.      Badania homologacyjne
(jesteśmy oficjalną jednostką techniczną akredytowaną m.in. przez hiszpańskie ministerstwo e9/E9, przez niemieckie KBA e1/E1, holenderskie RDW e4/E4…; badania homologacyjne przeprowadzamy w Polsce, homologację wydajemy standardowo przez ministerstwo hiszpańskie)

2.      Usługi inżynieryjne

(badania rozwojowe, symulacje komputerowe, analizy problemów i propozycje ich rozwiązania, CAD, CAE)

3.      Poligon badawczy

(różnie tory testowe, zaplecze warsztatowe, biurowe i socjalne)

4.      Projektowanie poligonów badawczych i laboratoriów

(w tym – poligonów do badań pojazdów autonomicznych)

Nasz obrót w 2017roku wyniósł 198 mln euro. Zatrudniamy ponad 2300 osób w 25 krajach.

Polski zespół IDIADY (9 osób) odpowiada za realizację (tu na miejscu w Polsce) projektów homologacyjnych oraz za nadzór nad projektami inżynieryjnymi realizowanymi dla polskich Klientów przez nasze zespoły np. z Hiszpanii, Anglii, Niemiec, Czech…

O homologacji europejskiej

Homologacja europejska to bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie (ale nie tylko!) dla tych producentów pojazdów, którzy myślą o sprzedaży nie tylko w Polsce, lecz i w innych krajach Unii Europejskiej. Jeszcze 10 lat temu było tak, że taki producent musiał występować o homologację (dokument konieczny, aby dopuścić dany pojazd do ruchu) w każdym kraju, w którym chciał sprzedawać swoje pojazdy. Teraz robi jedną homologację, w dowolnym kraju UE, i na jej podstawie może sprzedawać pojazdy w każdym kraju UE. Poniżej odpoawiadamy na kilka typowych pytań dotyczących homologacji europejskiej.

1.      Jakie pojazdy mogą uzyskać homologację europejską?

 – samochody osobowe, dostawcze, ciężarówki, autobusy, przyczepy drogowe (lekkie i ciężkie)  – wg Dyrektywy 2007/46;
– pojazdy lekkie (skutery, motocykle, quady, 3-kołowce, lekkie pojazdy 4-kołowe) – wg Regulaminu 168/2013;
– pojazdy rolnicze (przyczepy, ciągniki, maszyny rolnicze) – wg Regulaminu 167/2013.

IDIADA przeprowadza homologacje dla WSZYSTKICH ww. pojazdów.

2.      Homologacja europejska czy krajowa? – Dla większości kategorii pojazdów nie można już teraz (lub nie będzie można wkrótce) występować o standardową homologację krajową – pozostanie do wyboru tylko:
– homologacja europejska;
– homologacja krajowa małej serii;
– dopuszczenie jednostkowe.

3.      Poziom wymagań technicznych przy każdym z ww. podejść jest już teraz bardzo zbliżony, dlatego zdecydowanie rekomendujemy homologację europejską –daje znacznie większe możliwości i – przy produkcji ponad 10-20 pojazdów rocznie (zależnie od rodzaju pojazdu) – zaczyna być w sumie tańsza niż dopuszczenie jednostkowe tylu pojazdów – nawet uwzględniając niemałe koszty audytów systemu jakości (o których piszemy niżej).

4.      Czy producent musi mieć system jakości ISO 9001 lub podobny, aby móc ubiegać się o homologację europejską? – Tak, producent musi mieć system jakości (spełniający minimalne wymagania ministerstwa hiszpańskiego – pokrywający wybrane zagadnienia z normy ISO 9001), ale nie musi mieć certyfikatu ISO 9001. Jeśli trzeba, IDIADA pomaga wdrożyć taki system.

5.      Jak przebiega i ile kosztuje homologacja europejska? – Proces homologacji europejskiej wygląda tak:
– krok 0: wystąpienie do PIMOT o kod producenta, który będzie składnikiem VIN (numeru pojazdu);
– krok 1: oferta, uzgodnienia co do zakresu homologacji (ilość modeli, jakie warianty);
– krok 2: zamówienie;
– krok 3: przygotowania do audytu systemu jakości i CoP;
– krok 4: analiza dokumentacji homologacyjnej (dokumentacje przygotowuje producent, ale świadczymy tu daleko idąca pomoc), wytypowanie pojazdów do badań;
– krok 5: oględziny pojazdu na miejscu u producenta + audyt systemu jakości i kontroli zgodności produkcji;
– krok 6: ewentualne poprawki dokumentacji homologacyjnej i (jeśli konieczne) działania korygujące po audycie;
– krok 7: wydanie Certyfikatu CoP (potwierdzającego ze system jakości producenta jest zgodny z wymaganiami przepisów homologacyjnych) i Homologacji Europejskiej przez ministerstwo hiszpańskie (e9*2007/46*xxxx*00 lub e9*167/2013*xxxx*00 lub e9*168/2013*xxxx*00).

Czas: nominalnie 1,5 miesiąca; w praktyce jednak tego typu projekty (audyt + pierwsza homologacja europejska) zajmują nam ok. 3 miesiące; następne homologacje są już znacznie szybsze (nie trzeba robić audytu, większe doświadczenie producenta).

Cena: np. homologacja przyczepy lekkiej kategorii O1/O2 to koszt rzędu 3500-4000 EUR, homologacja pojazdu skompletowanego kategorii N1, N2, N3 to koszt rzędu

3000-5000 EUR, zależny on od ilości wariantów/wersji, kategorii pojazdu, zakresu zmian itp.). Jeżeli producent wcześniej nie występował o homologację europejską, musimy jeszcze przeprowadzić audyt – koszt to 2400 EUR (jest to sztywny urzędowy koszt, określony przez ministerstwo hiszpańskie).

Zachęcam do kontaktu, aby uzyskać dokładniejsze informacje i ofertę „szytą na miarę” (proszę pamiętać, że przygotowanie oferty nic naszych Klientów nie kosztuje i do niczego ich nie zobowiązuje) 🙂

Poniżej podaję wizytówkę z moimi danymi kontaktowymi:

Kamil Przewoski

Area Manager Poland, Homologation Manager East Europe

T: +48 61 6226 905

M: +48 691 222 747

E: kprzewoski@idiada.com

Applus IDIADA Group

ul. Rubiez 46/C3/2, 61-612 Poznan, PolandClose Menu
×

Koszyk