Dzięki uprzejmości portalu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego możemy podać Wam informację jak przedstawia się sytuacja w naszej branży.

W ostatnim miesiącu liczba rejestracji na rynku nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, jak to zwyczajowo bywa w marcu, zwiększyła się w porównaniu do wcześniejszych miesięcy początku roku.

Łącznie zarejestrowano 7 637 szt. czyli więcej o 31,4% niż w lutym br. Jednak wynik całej połączonej grupy był niższy niż rok wcześniej o 11,9% r/r.

Poniżej tabela z informacją jak przedstawia się sytuacja w branży na polskim rynku.

Pierwsza przedstawia sytuację pośród producentów przyczep lekkich a druga ich sytuację na tle całej branży.

My będziemy bacznie obserwować sytuacje w następnym kwartale, który zadecyduje o przodownictwie w branży.

A w 2017 sytuacja wg raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego przedstawiała się w następujący sposób:

http://www.pzpm.org.pl/Media/Files/Raport-PZPM-2017 

 

1

 PZPM
13/04/2018
Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep lekkich*, udział w rynku %
       Sztuki
Rok narastająco Styczeń – Marzec
2018 2017
Pozycja Marka
Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r
1
NEPTUN-SORELPOL
    2583    28,4%     3324    33,8%    -22,3%
2
TEMA
   2503    27,5%     2079    21,2%    20,4%
3
NIEWIADÓW
    527     5,8%      374     3,8%   40,9%
4
ZASŁAW
    510    5,6%     510     5,2%    0,0%
5
RYDWAN
   486    5,3%     442    4,5%    10,0%
6
MARTZ
   370    4,1%    304    3,1%    21,7%
7
BRENDERUP-THULE TRAILERS
   249    2,7%    428    4,4%   -41,8%
8
SYLAND
   176    1,9%    232    2,4%   -24,1%
9
WIOLA
  162    1,8%    273    2,8%   -40,7%
10
FARO
   149    1,6%    208    2,1%    -28,4%
11
W.N.P. M.SUSKI
    96    1,1%      125    1,3%   -23,2%
12
WIDPOL
    90    1,0%       91     0,9%    -1,1%
13
FRACHT
    86    0,9%     46 0,5%    87,0%
14
SIDECAR
    78     0,9%     103    1,0%    -24,3%
15
BLYSS
    76    0,8%    109     1,1%    -30,3%
OGÓŁEM   9095   100%    9825    100% -7,4%
*/ bez rejestracji czasowych
Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP
Source: PZPM analysis based on Central Register of Vehicles
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH PRZYCZEP I NACZEP* w tym przyczepy lekkie

 2

 2018 Mar
 2017 Mar
% zmiana r/r
 2018
Sty – Mar
 2017
Sty – Mar
% zmiana r/r
PRZYCZEPY
      5 175       6 382 -18,9%     13 149     12 710 3,5%
przyczepy ciężarowe          992          827 20,0%       2 701       1 928 40,1%
przyczepy specjalne           98           99 -1,0%          295          208 41,8%
przyczepy lekkie
      3 643       5 100 -28,6%       9 095       9 825 -7,4%
przyczepy ciężarowe rolnicze          442          356 24,2%       1 058          749     41,3%
przyczepy inne            –            –            –            –
NACZEPY       2 462       2 288 7,6%       6 191       5 864     5,6%
naczepy ciężarowe       2 461       2 287 7,6%       6 188       5 860     5,6%
naczepy specjalne             1             1 0,0%             3             4   -25,0%
RAZEM PRZYCZEPY I NACZEPY       7 637       8 670 -11,9%     19 340     18 574    4,1%
*/ bez rejestracji czasowych
Źródło: analizy PZPM na podstawie CEP
Source: PZPM analysis based on Central Register of Vehicles
Close Menu
×
×

Koszyk