Nasza II Konferencja Homologacyjna przeszła do historii. Oto zdjęcie z ostatniego, bodaj najtrudniejszego wystąpienia na temat nowych wymagań homologacyjnych dotyczących emisji spalin (WLTP, RDE, CO2MPAS).

Co warto podkreślić, ta konferencja była ponad dwukrotnie większa niż pierwsza konferencja, którą zorganizowaliśmy w 2016 roku.

DO ZOBACZENIA NASTĘPNYM RAZEM

Pozdrawiam serdecznie Kamil Przewoski

Zgodnie z obietnicą podajemy poniżej odpowiedzi na pytania, na które nie odpowiedzieliśmy podczas naszej II Konferencji Homologacyjnej:

PYTANIE: czy system AVAS jest wymagany również dla pojazdów elektrycznych produkowanych w małej serii? ODPOWIEDŹ: wg aktualnego stanu prawnego – tak (ani w Dyrektywie 2007/46, ani w projekcie Regulaminu, który ma zastąpić Dyrektywę 2007/46, nie widzimy żadnych odstępstw dot. AVAS na liście wymagań dla homologacji europejskiej małej serii) [Pietro Lumare, 15.052018]

PYTANIE: jak IDIADA/ Ministertwo traktuje “niepisane” Systemy Jakości? (aktualna norma ISO 9001 dopuszcza takie Systemy Jakości). ODPOWIEDŹ: IDIADA (działając w imieniu Ministerstwa) nie wymaga nic więcej niż aktualna norma ISO 9001, to znaczy – dopuszcza brak Księgi Jakości czy poszczególnych procedur, ale podczas audytu IDIADA będzie sprawdzać (np. pytając o stosowne zapisy), jakie są procedury postępowania w poszczególnych przypadkach (niezależnie od tego czy są to procedury “pisane” czy nie) [Carmen Soler, email z 18.04.2017]

PYTANIE: czy w jednej homologacji europejskiej na ciągnik rolniczy wg Reg. UE 167/2013 można umieścić np. pojazdy kategorii T1a i T1b? ODPOWIEDŹ: tak; indeks “a” i “b” jest tylko uzupełnieniem kategorii, nie samą kategorią, więc można w jednej homologacji umieścić – w tym przykładzie – ciągniki kategorii T1 posiadające indeks prędkości “a” oraz “b” [Carlos Lujan, 15.05.2018]. Analogiczna sytuacja jest dla przyczep kategorii R i maszyn rolniczych kategorii S. [Carlos Lujan, email z 16.05.2018]

PYTANIE: czy pojazdy kempingowe posiadające przestrzeń bagażową (np. do przewozu motocykli/ małych samochodów) muszą mieć ściankę działową (między przestrzenią bagażową a mieszkalną) odpowiednio mocną (przebadaną wg określonych norm)? ODPOWIEDŹ: formalnie taka ścianka działowa nie jest wymagana (w załączniku XI do Dyrektywy 2007/46, w dodatku 1 określająym wyagania dla pojazdów kempingowych, w pozycji 15 „Seats, their anchorages and any head restraints” jest adnotacja D która oznacza „Application limited to seats designated for normal use when the vehicle is travelling on the road. Seats which are not designated for use when the vehicle is travelling on the road shall be clearly identified to users either by means of a pictogram or a sign with an appropriate text. The luggage retention requirements of UNECE Regulations No. 17 shall not apply.” Jeżeli jednak przedział bagażowy byłby i ładowność samochodu byłyby na tyle duże że umożliwiałyby przewóz cięższych ładunków, mogłoby się okazać że – stosując kryteria podane w załączniku II do Dyrektywy 2007/46 – mamy do czynienia z samochodem ciężarowym kategorii N, a nie z „kamperem” kategorii M1 – w takiej sytuacji zastosowanie miałyby wszystkie wymagania dotyczące mocowania/ zabezpieczenia ładunku, określone dla kategorii N. [Kamil Przewoski, na bazie Dyrektywy 2007/46]

PYTANIE: czy pojazdy kategorii N1 mogą mieć również tylne koła skrętne (np. aby ułatwić parkowanie)? ODPOWIEDŹ: tak. Regulamin 79 wprowadza nawet specjalną definicję dla takiego systemu : “Auxiliary steering equipment (ASE)” means a system in which the wheels on axle(s) of vehicles of categories M and N are steered in addition to the wheels of the main steering equipment in the same or opposite direction to those of the main steering equipment and/or the steering angle of the front and/or the rear wheels may be adjusted relative to vehicle behaviour.” To, co nie jest dopuszczone w Reg. 79, to pojazdy samochodowe, które mają TYLKO tylne koła skrętne: „5.1.9. Steered wheels. The steered wheels shall not be solely the rear wheels. This requirement does not apply to semi-trailers.” [Kamil Przewoski, na bazie UN Reg. 79.02]

Close Menu
×
×

Koszyk